Outdoor Albania Association  science museum
 
 
Problems
No maintenance investments have been made in the Museum of Natural Sciences for almost 60 years and as consequence the building is nearly completely ruined. (picture)
In the section of the museum dedicated to the flora and fauna the ceiling is being held together by a wooden structure (picture). This section of the museum is under the authority of the University of Natural Sciences.
 
Science Museum Tirana
January 1, 2009
Even though this part of the museum is at the ground floor of the two storey building, its ceiling is cracked and water leaks from the roof and ends up in buckets in the first floor, thus jeopardizing everything that is to be found in the building. (picture) Only the ground and first floors of the museum are actually in use.
 
Despite the poor conditions, this museum is often visited by numerous middle and high schools of the capital, and that constitutes a real safety issue.
The objects exposed as well as those to be found in the archive are directly threatened (picture). If these priceless objects were to be destroyed Albania will not have a Museum of Natural Science for at least 30 years.
 
The section of the museum dedicated to minerals has been out of use for the last 20 years due to the threat its ceiling represents. This section is under the authority of the Polytechnic University of Tirana.
 
The herbarium of this museum is to be found in another building due to the lack of exposing areas in the actual building.
Last but not least, the above mentioned building has been the object of a judicial process for the last 8 years.
 
 
 
The Museum of Natural Science is the only one of its kind in Albania.
 
 
snakes low on formaldehyde ➛ gjalpera me pak uje
skeleton ➛ shkelet
skeleton ➛ shkelet
leaking roof  ➛ catia e prishur
damaged ceiling  ➛ 
tavani i prishur
leaking roof  ➛ catia e prishur

How will this be achieved
We intend to find a public area in the city of Tirana where the new Museum of Natural Sciences could be built.
In this regard we intend to take contact with the National Council For Territory regulation of the Republic of Albania and the Municipality of Tirana to see if such an opportunity exists. 
If this is the case, we will take contact with the Board of Education of the University of Tirana and make an agreement in this regard.We will also search for donors and different institutions that might be interested in this project. 

✂
MUZEU I SHKENCAVE
January 1, 2009
Muzeu i Shkencave te Natyres eshte I vetmi muze i ketij lloji ne Shqiperi.
 
 
Qellimi
Shoqata ka si synim te nxise bashkepunimin midis Institucioneve qe kane ne vartesi Muzeun e shkencave me donatore, shoqata dhe institucone te ngjashme jashte vendit, me qellim gjetjen e nje zgjidhje sa me te shpejte te ketij problemi.
Problematika
Ne muzeun e Shkencave te Natyres ka pothuajse 60 vjet qe nuk eshte bere asnje investim per mirembajtjen e tij, dhe per pasoje kjo godine eshte duke degraduar deri ne shembje (foto)
Ne pjesen e muzeut ku gjendet e ekspozuar Flora dhe Fauna eshte sajuar nje strukture me trare druri e cila sherben si mbajtese e tavanit (foto)
 Pervec kesaj edhe pse kjo pjese e muzeut gjendet ne katin e pare te godines 3 kateshe, ka carje te tavanit te saj dhe uji deperton nga catia ne katin e trete, ne te dytin e perfundon ne disa kova e govata te vena me qellim ruajtjen e parketit (foto)
Megjithese ne kete gjendje ky muze vizitohet nga nje pjese e mire e shkollave 9 vjecare dhe  atyre te mesme te kryeqytetit. Kjo perben nje rrezik serioz per aksidente.
Ne kete gjendje eshte dhe kati i dyte, ndersa kati i trete eshte nxjerre jashte perdorimit.
Ajo qe eshte me rendesishme, qendron te rreziku i drejperdrejte qe kercenon objektet e ekspozuara aty si dhe te atyre objekteve qe ruhen ne arkive.   (Foto). Veme ne dukje se keto objekte kane nje vlere te pacmueshme, te cilat ne qofte se do te shkaterrohen, do te jete e pamundur te gjeden dhesi rrjedhim Shqiperia nuk do te kete me nje muze te shkencave te natyres te pakten dhe per 30 vitet e ardheshme.
Pjesa e muzeut ne te cilen ndodheshin te ekspozuara mineralet ( seksioni mineralogji-palantologji), nuk funksionon qe prej 20 vjetesh pasi pervec rrezikut qe paraqet shembja e tavanit, ky seksion eshte ne varesi te Universitetit Politeknik te Tiranes.
Theksojme se seksioni i flores dhe faunes eshte ne varesi te Universitetit te Shkencave te Natyres.
Gjithashtu jashte ketij muzeu, gjenden te ruajtura ne ish godinen e INIMA-s, nje koleksion imadh Herbari qe duhet te ishte pjese e ketij muzeu.
Sikur te mos mjaftonin te gjitha keto, godina e muzeut eshte ne nje procees gjyqsor per pronesine e saj qe prej 8 vjetesh.
Realizimi

Ideja jone eshte te bejme te mundur gjetjen e nje hapesire publike ne Tirane ku do te mund te ndertohej nje godine e re. Per kete do te kontaktojme me KKRTSH dhe  Bashkine e Tiranes per te pare nese ka nje mundesi te tille. Ne rast se po, do te kontaktojme me Rektoratin e Universitetit te Tiranes qe eshte institucioni pergjegjes per Muzeun e Shkencave te Natyres, per te bere nje marreveshje ne kete drejtim. Me pas do te punohet ne gjetjen e donatoreve apo institucioneve te ndryshme nderkombetare qe do ta shohin me interes kete projekt-ide.
✂
Goal
Our association aims at boosting the cooperation between the institutions in charge of the museum and different donors, associations, and similar foreign institutions in order to find a solution to this problem
 
 
 
project in progress
punen e sotme, mos e lej per neser ➛ don’t leave today’s work for tomorrow
our home../our%20home.html../our%20home.htmlshapeimage_19_link_0